Odczyt Dr Hab. Macieja Witka

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE oraz INSTYTUT FILOZOFII UJ

zapraszają na 203. zebranie
Zespołu Metodologiczno-Epistemologicznego
im. Izydory Dąmbskiej

DR HAB. MACIEJ WITEK
Prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Prezes Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
wygłosi odczyt pt.:

Funkcja konwencji illokucyjnych z punktu widzenia

interakcjonistycznego modelu aktów mowy

 

Zebranie rozpocznie się w sali im. Izydory Dąmbskiej (28) Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

przy ul. Grodzkiej 52, w poniedziałek 8 grudnia 2014 r. o godz. 18.00